Kontakt

 

ZPH HELMAR S.C.
42-244 Mstów, Cegielnia ul. Targowa 42
NIP PL 949-014-47-73
www.kratki-na-komin.pl


Email: azhelmar@gmail.com
Tel: 606 369 466


Numer konta bankowego
14 1050 1142 1000 0092 9282 4704

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ZPH HELMAR SC ul. Targowa 42, 42-244 Mstów.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

•              Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

•              Biuro rachunkowe

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy