Regulamin

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów.

Sprzedający jest ZPH HELMAR z siedzibą w Cegielni Ul. Targowa 42, 42-244 NIP 949-014-47-73.

Kupujący może być wyłącznie osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą.

Przedmiotem transakcji są przedmioty fabrycznie nowe objęte gwarancją producenta.

Ceny produktu są w złotych polskich i są cenami brutto zawierają podatek VAT.

Kupujący może składać zamówienia wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.kratki-na-komin.pl

Na wszystkie zamówione towary wystawiamy fakturę VAT.

Kupujący upoważnia ZPH HELMAR do wystawienia faktur bez podpisu kupującego.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem fizycznym.

Jeżeli kupujący nie uiści należności wynikające z zamówienia na wskazany numer konta zamówienie zostaje anulowane, a kupujący nie może żądać od ZPH HELMAR jego realizacji.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie numeru telefonu oraz adresu do wysyłki.

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenckich konsument który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny.

Zwrot towarów jest możliwy tylko w typowych oferowanych wymiarach stanie nie zmienionym.

Brak możliwości zwrotu zamówionego towaru w wymiarach nietypowych nieoferowanych w cenniku.

Kupujący zwraca towar na własny koszt.